Ledečsko turistický portál

Ledečsko turistický portál

Vyhledávání

Vodní nádrž Švihov

Vodní nádrž Švihov (známá spíše pod názvem vodní nádrž Želivka) je vodárenskou nádrží na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro středočeskou oblast včetně Prahy. Jedná se o největší vodárenskou nádrž v České republice a ve střední Evropě.

Výstavba začala v roce 1965 a byla dokončena roku 1975, zkušební odběry vody však začaly roku 1972. Přehrada je vybudována v říčním kilometru 4,29, nad soutokem Želivky se Sázavou. Přímá zemní hráz dosahuje výšky 58 metrů, délka koruny hráze činí 860 m.
Před nádrží Švihov byla vybudována soustava menších vodních nádrží (Trnávka, Němčice, Sedlice), jejichž účelem je zachytit splaveniny před vodárenskou nádrží.
Vodní nádrží byla zatopena například vesnice Švihov a převážná část bývalého městečka Zahrádka (dříve Trhová Zahrádka). O výstavbě nádrže a tím o likvidaci města rozhodla vláda usnesením z 27. srpna 1969, likvidace byla dokončena roku 1976. Počátky osady Zahrádka sahají do 12. století, ve 14. století u vesnice byl významný brod přes Želivku. Roku 1562 byla Ferdinandem I. povýšena na město a přejmenována na Trhovou Zahrádku. 21. února 1850 jej poničil požár. Roku 1856 byla postavena silnice do Želivi, 1858 do Ledče nad Sázavou, 1862 do Dolních Kralovic a 1879 do Humpolce. Roku 1860 byla v Trhové Zahrádce zřízena pošta. Ještě před první světovou válkou byla zavedena autobusová linka z Ledče nad Sázavou přes Zahrádku do Humpolce. Roku 1920 se městečko vrátilo k názvu Zahrádka. Jednou z mála staveb, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádky, je původně románský kostel sv. Víta. První přímou zprávu o kostele uvádí darovací listina Přemysla Otakara I z 26. června 1219. V souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka v letech 1963 - 1980 bylo zrušeno, vysídleno a zbořeno městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou.
Na základě průzkumů provedených v letech 1975 - 1977 bylo rozhodnuto o jeho zachování a využití jako památníku zátopové oblasti.
Od roku 2001 se v kostele 2x ročně konají setkání rodáků a přátel zaniklého městečka pořádané občanským sdružením Přátelé Zahrádky za svolení Národního památkového ústavu zastupujícího stát, který je vlastníkem kostela a Povodí Vltavy, které obhospodařuje vodárenskou nádrž.

Upozorňujeme na to, že je zákaz vstupu osob i vjezd vozidel do ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže VD Švihov. Na jeho dodržování dohlížejí příslušníci Policie ČR, pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik a Česká inspekce životního prostředí. Nepovolené vstupy a vjezdy do O. P. 1. stupně jsou trestány blokovou pokutou, závažnější případy řešeny v přestupkovém řízení.Vytvořeno 25.9.2017 7:57:47 | přečteno 9892x | Ing. Michal Ptáčník
 
Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sásavou

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
provozovatel portálu Ledečsko

Zápatí sloupec 2

PODPORIL KV RGB zakladni, obrázek se otevře v novém okněVysočina west, obrázek se otevře v novém okně

Zápatí sloupec 3

Odkazy

load