JUDr. Lev Sychrava

JUDr. Lev Sychrava – narodil se v Ledči 16. prosince 1887. Významný český politik, novinář a spisovatel. Sekretář Tomáše Garrigue Ma­saryka a spolupracovník Milana Rastislava Štefánika a dr. Eduarda Beneše. Odešel do ciziny, kde vyvíjel protirakouskou propagandu. Od roku 1918 pracoval v Československé obci legionářské. Ceněna je jeho práce novinářská a spisovatelská, zvláště knihy „Na ev­ropském západě“ a „Z mých vzpomínek na Štefánika“. Zemřel v Praze 4. 1. 1958. Dalo by se jistě vzpomenout i dalších rodáků našeho města, kteří se významně podíleli v oblasti politiky, kultury i dobré práce u nás i ve světě. Zde jsme vzpomněli jen na ty nejslavnější.