RNDr. Eduard Doubek

RNDr. Eduard Doubek (1922 – 1994) ledečský rodák, profesor na ledečském gym­náziu po roce 1989 i ředitel. Spolupracoval s mnoha novi­nami i časopisy. Z vydaných knih nelze opomenout dvě vydání Pověstí z Posázaví, Dolní Kralovice, Zahrádka, Z historie města Ledeč nad Sázavou, Kovofiniš a Ledečsko, Z deníku stihače a řadu turistických průvodců Posázavím a řadu dalších prací. 

Byl i uznávaným divadelním ochotníkem a režisérem. Aktivně se věnoval i sportu a turistice. Zasloužil se i o Městské muzeum, které dlouhá léta spravoval spolu se svým otcem, ledečským učitelem.