Hrad Ledeč nad Sázavou

Na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou se majestátně vypíná složitý komplex hradu Ledeč. Během staletí se zde vystřídala řada majitelů, kteří svými záměry upravovali původně raně gotický hrad z poloviny 13. století pozdně goticky, renesančně a barokně.

Od počátku 13. století se zde setkáváme s blíže neznámými majiteli panství – vladyky, mající predikát „z Ledče“ (Zikmund z Ledče, Slávek z Ledče, Lipold z Ledče ...).
Teprve v druhé polovině 15. stol. existují podrobnější zmínky o rodu pánů z Říčan, jejichž erb s drobnými úpravami převzalo město do svého znaku.
V roce 1509 zde došlo k velkému neštěstí, kdy se při oslavě propadl strop východního paláce a zahynula manželka Jana Buriana Ledečského z Říčan - Žofka ze Sovince, jejich dva synové a jejich družky. Panství pak přešlo načas pod vládu Meziříčských z Lomnice. Následovaly další významné rody – Trčkové z Lípy, Adrian z Enkefurtu, Thunové, Věžníkové, Lichtenšteinové a další.
V roce 1753 odkoupila zadlužené ledečské panství císařovna Marie Terezie od Ignáce, svobodného pána z Kochu za 240 000 rýnských zlatých a darovala ho Řádu zchudlých šlechtičen v Praze na Hradčanech, který založila. V roce 1879 vypukl na hradě jeden z největších požárů, který se podařilo uhasit až po třech dnech. Hrad už nebyl nikdy uveden do původní podoby. Po první pozemkové reformě přešlo panství pod státní správu. V roce 1951 byl hrad předán do užívání státním lesům.
Nyní je jeho správcem společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
 
Kontakt: Luděk Šíma, tel.: 731 612 460
 

Email: ludek.sima@ledecns.cz

www.hrad-ledec.cz