Číhošť

Obec Číhošť leží 7 km severovýchodně od Ledče nad Sázavou a 19 km jižně od Čáslavi. Památník, který označuje geografický střed České republiky se nachází na okraji obce, vlevo od silnice vedoucí do Hroznětína a Leštiny u Světlé nad Sázavou. Na jižním okraji obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, o němž jsou první zmínky již z roku 1350. Gotický jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně. Dva gotické profilované portály na severní a západní straně lodi. Hlavní oltář je postaven na původní žulový oltář románského slohu. Dva postranní pseudogotické  oltáře oltáře sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého pochází z kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovicích. Kostel je neblaze proslaven akcí Státní tajné policie v roce 1949, takzvaným "Číhošťským zázrakem". Při této akci namířené proti církvi byl ve vězení umučen zdejší farář Josef Toufar. V roce 1990 mu byl před kostelem slavnostně odhalen pomník od akademického sochaře R. Podrázkého. V roce 2015 byly přeneseny ostatky z hromadného hrobu  ze hřbitova v Ďáblicích v Praze  a byly uloženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie