Kostel Nejsvětější trojice

Na starém hřbitově, v jihovýchodní části Ledče se nachází kostel „Sv. Trojice“. Stavbu povolil ledečským měšťanům v roce 1585 majitel panství Jaroslav Trčka z Lípy. O vzniku kostela svědčí nápis uvnitř – „Léta 1585 tento chrám Páně nákladem některých dobrých lidí měšťanů v Ledči jest vyzdvižen“. Až do roku 1625 se v něm sloužily mše podobojí. Stavba je renesanční, jednolodní obdélník s pětiboce ukončeným presbytářem a věží při jižní straně lodi. Loď i presbytář jsou sklenuty valenou klenbou s hřebínky. Kůr byl postaven v roce 1899. Kazatelna je umístěna na severozápadním nároží. Při opravě kostela v roce 1899 byl zde nalezen hrob neznámého rytíře v brnění s mečem a trubkou.

Na hřbitově se nachází několik historicky zajímavých pomníků od významných umělců.
Po předchozí domluvě na Římskokatolické farnosti - děkanství je možná prohlídka kostela (pouze pro větší skupiny).