Procházky po Ledči

Prohlídku samotného města Ledče nad Sázavou si rozdělíme na čtyři části. Navštívíme tak všechna zajímavá místa a vyhlídky na město.

 
První etapu začneme prohlídkou Husova náměstí. Starodávné domy, ale i nové obchody nás přivítají na obdélníkovém náměstí s parkovou úpravou. Za prohlídku stojí mariánské sousoší a socha mistra Jana Husa. Mlýnskou ulicí ve východní části náměstí, kde stojí dům s renesančním arkýřem, projdeme na nábřeží. Kolem bývalé staré školy a špitálu dojdeme ke kostelu sv. Petra a Pavla (prohlídka je možná jen během církevního obřadu nebo na požádání). Odtud Havlíčkovou ulicí kolem staré židovské školy vzhůru. Na křižovatce odbočíme vlevo do ulice Z. M. Kuděje k hlavní bráně starého hřbitova. Odpočívá zde mnoho slavných Ledečáků. Za povšimnutí stojí i kostel Nejsvětější trojice. Zadní branou vpravo od kostela vyjdeme opět do Havlíčkovi ulice. Dole po levé straně směrem k městu projdeme uličkou Na potoce. Zde se zastavíme u staré židovské synagogy, odkud se uličkou vrátíme zpět na náměstí.
 
Druhou etapu začneme opět na Husově náměstí. Odtud vpravo Koželskou ulicí přijdeme k Husovu sboru a o kousek výše, na Hůrce, si prohledáme smírčí kámen. Vrátíme se zpět  a Haškovou ulicí projdeme do Hrnčířů, kde vlevo zabočíme k novému hřbitovu. Přímo pod ním je starý židovský hřbitov a kousek výše místo bývalých dolů na stříbro. Vrátíme se zpět na rozcestí a pokračujeme vpravo cestou k lesoparku Šeptouchov. Kousek po schůdcích míjíme vchod do krápníkových jeskyní, zatím nepřístupných. Odtud po schodech až na vrchol šeptouchovských skal. Je odtud krásný pohled do údolí řeky s městem. Po prohlídce lesoparku na Šeptouchově sestoupíme po schodech na nábřeží Sázavy. Na chvilku se zastavíme pod skálou u památníku obětem první a druhé světové války.
 
Třetí etapu začneme na náměstí Svobody u stejnojmenné lípy. Odtud cestičkou po Mizerově s vyhlídkou na řeku s hradem a ostrovem. Poštovní ulicí vyjdeme k nádraží. Zajímavá je zde nádražní budova. Odtud zpět na křižovatku a ulici Na Žižkově k sídlišti Stínadla. V parku před vodojemem jsou boží muka. Projdeme sídlištěm k východu a odtud ulicí Na rámech zpět na náměstí Svobody. Z ulice je pěkný pohled na severní stranu hradu a do Pivovarského údolí.
 
Čtvrtou etapu začínáme na Heroldově nábřeží. Je odtud hezký pohled na kostel sv. Petra a Pavla. Namáhavějším výstupem po schodišti nebo vozové cestě vystoupíme na hrad. Prohlédneme si celý areál hradu a muzeums regionální expozicí. Vystoupíme na hradní věž s výhledem na město, Melechov a hrad Lipnici. Přes hradní most s dalším výhledem k Melechovu přijdeme k Thunovskému letohrádku a vile Brožovce. Vrátíme se zpět k mostu, kde vpravo sejdeme cestičkou k bývalému panskému pivovaru a pod viaduktem posázavské dráhy do Pivovarského údolí, kde u hotelu Sázava ukončíme prohlídku města.