Sačany

Jeden kilometr od Vrbky je osada Sačany s kostelem. Dříve ves zničena za husitských válek vojsky císaře Zikmunda. Nedaleko osady je uprostřed polí postaven kostelík sv. Jana Křtitele v Sačanech. Obklopen je hřbitovem. Působí romantickým dojmem. Původně gotický, přestavěn do dnešní podoby ve 20. století. Jednolodní obdélníkový s pravo­úhlým presbytářem a věží v západním průčelí. První zmínka o kostele je z roku 1397. Osada Sačany byla vypálena vojskem krále Zikmunda v roce 1421. Po husitským válkách byl obnoven pouze kostel s farou a hřbitovem. Věž kostela byla přistavěna až v roce 1753. Je na ní dnes zvon zasvěcený sv. Hubertovi, patro­novi lovu a lesa. Váží 50 kg a zhotovil ho zvonař R. Manoušek v roce 1948.

Osada Sačany znovu vznikla postavením obytného stavení v roce 1768, ke kterému se pomalu přidaly další.