Socha sv. Jana Nepomuckého ve Vilémovicích

Na návsi stojí kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1864, pomník na památku Františka Bízy, který zahynul ve druhé světové válce, a malá zvonička.