Pozůstatky tvrze ve Bělé

V půdorysu čtvercová tvrz věžovitého typu stála uprostřed vsi na mírném návrší u rybníka.  Chránila ji hradba s baštami v nárožích a příkopy. Ještě v 19. století zde stály z opevnění tvrze dvě okrouhlé bašty a příkopy kolem bývalé tvrze. Poslední bašta byla zbourána v roce 1881. V tomto roce také byly zavezeny příkopy. Tvrz byla definitivně rozbourána v roce 1894. Dodnes se dochovaly jen malé zbytky sklepů.