Chřenovický hrad

Na skalním ostrohu při soutoku Jestřebnice se Sázavou nad tratí posázavské dráhy se nachází zřícenina hradu Chřenovice. Hrad byl postaven v letech 1289–1318. Z kdysi dost velkého hradu se zachovala pouze okrouhlá věž se silnými zdmi, vysoká 19 metrůa zbytky zdí z ostatních budov hradu. Hrad býval síd­lem rytířského rodu z Chřenovic. Nejznámějším z tohoto rodu byl Milota z Chřenovic, zvolený na Čáslavském sněmu roku 1421 do husitské zemské vlády. Hrad je uváděn v roce 1544 jako pustý. Naproti zřícenině hradu leží kopec zvaný „Dědek“ 482 mn. m. Přes něj vede cesta do Ledče. Je to jedna z prvních turistických cest, vyznačených již v roce 1898 péčí ledečského klubu turistů.